top of page
cover photo to header

תרומות לחיילים ולתושבי הדרום

עמותת צנחים למען הדמוקרטיה

פרטים נוספים

עמותת צנחנים למען הדמוקרטיה
בנוסף מוציאה העמותה רכבים המוגנים על ידי צנחנים המגיעים לאזורים אליהם פונו כפר עזה וארז, על מנת לספק להם מזון, משחקים לילדים וציוד למשפחות. כמו כן, העמותה מנסה לטפל במחסור הקיים בציוד לחימה אצל החיילים.

ניתן לתרום באופן ישיר לחשבון הבנק של העמותה, ובכספים הנאספים רוכשת העמותה את הנדרש.

שם החשבון: עמותת צנחנים למען הדמוקרטיה (ע״ר)
בנק אוצר החייל 14
סניף אפק 348
מספר חשבון: 2

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page