top of page
cover photo to header

תרומות של בגדים צעצועים ועוד

הורים במרכז

פרטים נוספים

״הורים במרכז״ בקרית אליעזר, חיפה, מרכזים בטופס גוגלתרומות של בגדים, צעצועים וציוד כללי לתינוקות ילדים וגם להוריהם שברחו מהתופת בדרום.

בקשה כלשהי מהציבור?

-

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page