top of page
cover photo to header

Fighting antisemitism with facts

SAVEE

פרטים נוספים

מערכת מבוססת Gen.ai (בינה מלאכותית יוצרת) ליצירת תגובות מבוססות עובדות ומאומתות ברשתות חברתיות.

מגשרת על הפערים של חוסר ידע היסטורי או עובדתי ויכולת ניסוח ברשתות החברתיות עקב פערי שפה או הבנת הדינמיקה ברשתות.

מענה דיגיטלי

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page