top of page
cover photo to header

Hire Israeli talent

FIVERR

פרטים נוספים

חברת ההייטק הישראלית Fiverr הקימה חנות חדשה שכולה "עבודה עברית". ניתן למצוא בה שירותים דיגיטליים של פרילנסרים מישראל.

זאת במטרה לסייע לפרילנסרים ישראלים ליצור מקורות הכנסה נוספים, ולסייע לחברות ולארגונים לגשר על הפערים בכוח האדם בעת המלחמה.

כל רווחי החנות יתרמו ל'מרכז לחיילים בודדים' ולעמותת "על"ם"

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

official team mail

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page