top of page
cover photo to header

Iron swords stories

[לא צוין ארגון]

פרטים נוספים

אנחנו עוזרים לניצולים ולמשפחות הנעדרים להשמיע את קולם בעולם ומחברים אותם לתקשורת בינלאומית.
אנחנו מאמינים שהסיפורים האישיים הם מה שייצר הכי הרבה אימפקט ואמפתיה בקהילה הבילאומית.
אנחנו פועלים גם במישור העיתונאי הקלאסי וגם ברשתות חברתיות.

בקשה כלשהי מהציבור?

כרגע אנחנו מחפשים מתנדבים:
1. שיעזרו ביצירת קשר עם ניצולים ויצירת קשר לצרכי ראיון
2. מתרגמים לאנגלית, כותבים
3. מומחי שיווק למדיה חברתית
4. חיבורים לכתבים במדינות שונות

פרטי קשר

544990832

מטר כהן

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page