top of page
cover photo to header

Israeli Facts FAQ - IsraelFAQs

IsraelFAQs

פרטים נוספים

?? אחת החזיתות החשובות ביותר בימי אלו הינה החזית ההסברתית הבינלאומית, בה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקחת חלק, אולם רבים מתקשים להתמודד עם מורכבות הנושאים.

?? בדיוק לשם כך הקמנו את IsraelFAQs שהינו כלי הסברתי המרכז תשובות לשאלות הנפוצות על ישראל והקונפליקט במגוון נושאים כמו: חמאס, האיסלם הרדיקאלי, הפלסטינאים וכו' (למשל: האם ישראל מדינת אפרטהייד).

?? באתר עשרות שאלות וקישורים לתשובות מעולות ואמינות של יוצרי תוכן מובילים ביוטיוב, פייסבוק, ומגוון אתרים שניתן לעשות בהן שימוש חוזר.

#הסברה #דיפלומטיה_ציבורית #שאלות #תשובות #יוצרי_תוכן

Israeli Facts FAQ: Your Ultimate Resource for Reliable Answers

The answers are already out there! Let professionals explain Israel's side of the debate. Here you can find answers to common lies & misconceptions about Israel & its conflicts.

בקשה כלשהי מהציבור?

מוזמנים להשתמש באתר ולצרף קישורים עם תשובות מעולות לשאלות נוספות - כדי לחזק את התשובות שלכם.

נשמח גם לכל עזרה בהפצת האתר.

פרטי קשר

0543979844

ד"ר רון עדני

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page