top of page
cover photo to header

Relyon לחצן מצוקה אפליקטיבי שכבר נמצא החנויות האפליקציות

Relyon

פרטים נוספים

הזעקת עזרה בקול, בלחיצה ששולחת מיקום בזמן אמת למספר אנשי קשר במקביל, תוך ביצוע שיחה.
ישנה אפשרות לאתר בני משפחה וחברים על גבי מפה ובנוסף אופציה לבצע שיחת וידאו ואף להיות מחוברים למוקד פעיל 24/07

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

קישור
bottom of page