top of page
cover photo to header

SAVEE - fighting antisemitism with facts

SAVEE

פרטים נוספים

מערכת מבוססת Gen.ai (בינה מלאכותית יוצרת) ליצירת תגובות מבוססות עובדות ומאומתות ברשתות חברתיות.
מגשרת על הפערים של חוסר ידע היסטורי או עובדתי ויכולת ניסוח ברשתות החברתיות עקב פערי שפה או הבנת הדינמיקה ברשתות.

בבסיסה המערכת נועדה לטיפול בהכחשה וסילוף השואה אבל התאמנו אותה למלחמה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

עופר נידם

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

אתר
bottom of page