top of page
cover photo to header

WeR1 - אפליקציית מובייל לבעלי עסקים קטנים בישראל

WeR1 - הבית לסולידריות חברתית

פרטים נוספים

מיזם WeR1 הוא מיזם של הבית לסולידריות חברתית שבבסיסו עומדת אפליקציית המובייל אשר מעניקה לבעלי העסקים הקטנים בישראל סל כלים ופתרונות המאפשרים להם להתגבר על מכשולים בדרך להשגת יעדיהם באמצעות עידוד הסולידריות החברתית ביניהם, יצירת שיתופי פעולה עסקיים, מתן תמיכה וליווי והנגשת מידע חיוני להצלחת העסק בדרך פשוטה, חדשנית וקלה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page